Navigácia

Novinky

 • Testovanie T5 - 2017

  Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

  1. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017, T5-2017) sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra.
  2. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných
 • 2. 10. 2017

  Biológia v praxi

  Jednou z obľúbených tém žiakov v rámci vyučovania biológie, je téma Chovateľsky významné vtáky. Cieľom tejto témy je, aby žiaci poznali chovateľsky významné vtáky, vedeli odlíšiť a pomenovať samicu a samca kury, kačice, husi a morky a vedeli vysvetliť, v čom je význam týchto vtákov pre človeka. Po zopakovaní učiva o stavbe a funkcii tela stavovcov sme so žiakmi siedmeho ročníka využili možnosť a prijali sme milé pozvanie navštíviť hospodársky dvor rodičov jedného z našich žiakov. Matúš Strelko nám poukazoval hospodársky významné vtáky, chovu ktorých sa venuje jeho rodina.

 • 29. 9. 2017

  Beh Ľubicou

        Základná škola Ľubica a obec Ľubica organizovali dňa 29.09.2017 v poradí už 21. ročník podujatia Beh Ľubicou. Naša škola mala na tejto súťaži naozaj veľké zastúpenie, keď nás v jednotlivých kategóriách reprezentovalo spolu 37 žiakov prvého a druhého stupňa. V kategórii 2. - 3. ročník dosiahla 7. miesto Klaudia Toporcerová (2.ročník), v kategórii 4. – 5. ročník dobehla na 5. mieste Bianka Kleinová (5.ročník). Najvýraznejšie umiestnenia dosiahli žiaci v kategórii 6. – 7. ročník. Rastislav Kovalčík (7.ročník) sa so svojím výkonom umiestnil na štvrtom mieste a Sandra Liptáková (6.ročník) ešte o stupeň vyššie, na pódiovom 3. mieste. Najpočetnejšia na umiestnenia našich žiakov bola kategória 8. – 9. ročník. Za žiakov sa na 4. mieste umiestnil Ján Koky (9.ročník), na 6. mieste Erik Dunajčan (8.ročník) a na 8. mieste Marek Frič (9.ročník). Za žiačky sa na 4. mieste umiestnila Alexandra Krullová (8.ročník) a na 7. mieste Viktória Krempaská (9.ročník). Ostatní zúčastnení sa umiestnili na nehodnotených miestach.

 • 28. 9. 2017

  Cezpoľný beh

  Už tradične je prvou športovou súťažou, do ktorej sa v priebehu školského roka zapájame, súťaž Cezpoľný beh. Žiaci bežia v trávnatom teréne s miernym prevýšením, ktorý sa z malej časti strieda s asfaltovými cestami. Školu reprezentujú trojčlenné družstvá v kategórii chlapcov aj dievčat. Tohto roku sa okresné kolo súťaže konalo 28.09.2017 a miestom preteku bola už tradične oblasť Suchej hory v Kežmarku. Našu školu v kategórii chlapcov reprezentovali žiaci deviateho ročníka Marek Frič, Patrik Olejár a Ján Koky. Za dievčatá nastúpili Viktória Krempaská (9.ročník), Alexandra Krullová (8.ročník) a Sandra Liptáková (6.ročník). Výkony všetkých zúčastnených žiakov boli uspokojivé, aj keď bez výraznejšieho umiestnenia.

 • 27. 9. 2017

   

  Svetový deň mlieka v školách  -  27.09.2017

  Posledná septembrová streda je Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo vyhlásená za Svetový deň mlieka v školách. Cieľom tohto dňa je upozorniť na pozitíva distribúcie mlieka a mliečnych výrobkov medzi školákov, zvýšiť ich povedomie o mlieku, poukázať na dôležitosť jeho pitia a tiež na zdravotné prínosy mlieka pre rastúce deti.

  Pri tejto príležitosti absolvovali žiaci druhého stupňa, v rámci prírodovedných predmetov (chémia, biológia a matematika), projektové vyučovanie na tému MLIEKO A JEHO VÝZNAM. Žiaci si na úvod pozreli dokumentárne filmy, v ktorých sa dozvedeli, aká je výživová hodnota mlieka, aké poznáme druhy syrov a mliečnych výrobkov i to, ako sa mlieko technologicky spracováva a distribuuje až k spotrebiteľom. Následne bolo ich úlohou vytvoriť plagáty, prostredníctvom ktorých mali poukázať na význam mlieka a mliečnych výrobkov pre zdravú výživu ľudí. Žiaci prekvapili svojou aktivitou i tvorivosťou, a tak výsledkom ich práce je množstvo nápaditých posterov, z ktorých sa môžeme dozvedieť, ako sa delia mliečne výrobky i aké živiny obsahuje jeden pohár mlieka.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria