Navigácia

Novinky

 • 28. 3. 2017

  Beseda s Norou Baráthovou

   

  Kežmarská rodáčka, historička a spisovateľka Nora Baráthová poctila našu školu svojou návštevou práve v deň, keď si pripomíname sviatok učiteľov.

  Žiaci 7., 8. a 9. ročníka strávili dve vyučovacie hodiny pútavým rozprávaním tejto výraznej osobnosti Kežmarku o zážitkoch nielen z jej študentských čias, ale prezradila nám aj to, aká bola jej cesta za snom stať sa spisovateľkou. Je autorkou viacerých kníh určených mládeži i dospelým čitateľom a významné zastúpenie majú i odborné publikácie späté s rodným Kežmarkom. 

 • 23. 3. 2017

  Medzipredmetová exkurzia ôsmakov

   

  Dňa 23. 3. 2017 sa žiaci 8. ročníka zúčastnili medzipredmetovej exkurzie (dejepis, slovenský jazyk a literatúra) v Kežmarku.

    V rámci exkurzie sme navštívili:

  1. Lyceálnu knižnicu, v ktorej mali žiaci možnosť vidieť veľmi vzácne knihy a dokumenty. Dozvedeli sa, že je to najväčšia historická školská knižnica v strednej Európe. Prekvapilo ich množstvo kníh – až 150 000 výtlačkov – v rôznych jazykoch. Pani sprievodkyňa nám tiež porozprávala o spôsobe života vtedajších študentov, napr. P. O. Hviezdoslava. Na pamätných tabuliach na budove knižnice, ale aj na stenách chodieb žiaci spoznali mená mnohých známych slovenských národných dejateľov, spisovateľov, kňazov, ktorí študovali na kežmarskom lýceu;
  2. oba evanjelické kostoly – v Drevenom artikulárnom kostole sa žiaci dozvedeli o dôvode jeho vzniku, spôsobe výstavby a jeho výnimočnosti, vďaka čomu je zapísaný ako pamiatka UNESCO. V Novom kostole (tzv. červenom evanjelickom) sme obdivovali jeho neopakovateľnú architektúru, keďže pôvodne mal byť kostol mešitou niekde v ďalekom Oriente. Mauzóleum Imricha Thőkőlyho v bočnej stene kostola každoročne privíta veľké množstvo maďarských študentov, ktorí prichádzajú vzdať úctu tejto významnej historickej postave.
  3. Expozície v Kežmarskom hrade – na nádvorí Kežmarského hradu učiteľ dejepisu žiakom pripomenul, ako vznikol Kežmarok a pôvod jeho názvu. Pani sprievodkyňa nám porozprávala o vzniku, histórii i niektorých významných obyvateľoch hradu, napr. Beate Laskej či Imrichovi Thőkőlym. Osobitne nás zaujímala expozícia venovaná doktorovi Alexandrovi a jeho prvému röntgenu v Uhorsku a jednému z prvých na svete.

  Žiaci sa aj takouto zážitkovou formou mohli naučiť mnoho zaujímavých poznatkov, ktoré sú obsahom hodín slovenského jazyka, dejepisu a najmä regionálneho dejepisu na našej škole.

 • 16. 3. 2017

      Knihy sú symbolom múdrosti, odovzdávajú nám svoje posolstvá, informácie, nútia nás premýšľať. Dokážu zlepšiť náladu, rozvíjajú našu obrazotvornosť, zlepšujú naše komunikačné schopnosti.

  Čítanie prináša do života mnoho pozitív,no a pri tejto príležitosti dňa 16.03.2017 absolvovali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka exkurziu do Mestskej knižnice v Kežmarku počas vyučovania slovenského jazyka. Zúčastnili sa prednášky zameranej na vývoj reči a jazyka, dorozumievanie sa, precvičili si čítanie piktogramov a zapojili sa do tvorivých úloh. Po zaujímavej prednáške si žiaci prezreli knižničné priestory a záujemcovia sa mohli zaregistrovať ako noví čitatelia.

 • 7. 3. 2017

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria