Navigácia

Novinky

 • 5. 6. 2017

  Skalka

  V rámci programu Zelená škola, (kde sme si za prioritnú tému aktivít zvolili oblasť Zeleň a ochrana prírody), sme prijali záväzok k ochrane životného prostredia. V environmentálnom akčnom pláne programu sme si za jeden z cieľov stanovili aktivity v areály školy a blízkom okolí realizované počas významných dní prírody.

 • 3. 6. 2017

  Noc v knižnici

  Zo soboty 3. júna na nedeľu 4. júna sa uskutočnila pre žiakov ZŠ Vrbov zaujímavá akcia.  Žiaci prvého stupňa strávili noc v knižnici. Celá akcia začala pútavou prednáškou o histórii knihy a vzniku písma v podaní pani Baranovej. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa aj s rôznymi druhmi písma, napr. azbukou či čínskymi znakmi. Potom nasledovali rôzne aktivity: hra na telefón, meno/mesto/zviera/vec, pexeso, súťaž v hádzaní kolkov, stolný tenis. Za každú výhru boli víťazi odmenení sladkosťou.

 • 2. 6. 2017

  Kto sa hrá, nehnevá :))

  V piatok 2. júna už od rána bolo cítiť v našej škole atmosféru radostného očakávania. Školský dvor sa začal hmýriť učiteľmi a žiakmi 8. a 9. ročníka, ktorí spojili svoje sily, aby pre cca 150 žiakov 1.-7. ročníka pripravili čo najkrajšiu oslavu Dňa detí.

 • 31. 5. 2017

  Čítanie rozprávok v MŠ Vrbov

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlásilo školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. 

  Čítanie a čitateľská gramotnosť tvoria nevyhnutný predpoklad na rozvíjanie kľúčových kompetencií, predovšetkým kompetencie k učeniu sa, a čoraz viac sa využívajú ako nástroj na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote. 

 • 30. 5. 2017

  Číta celá škola

  Čítanie je jednou zo schopností, ktorú bude človek využívať po celý život. Čitateľskú gramotnosť môžeme charakterizovať ako komplex vedomostí a zručností jedinca, ktoré mu umožňujú zaobchádzať s písomnými textami bežne sa vyskytujúcimi v životnej praxi.

  Súčasťou čitateľskej gramotnosti sú čitateľské schopnosti a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a vedomosti žiaka. Dobré čitateľské zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria