Navigácia

Novinky

 • Naša Viky získala bronz

  Naši deviataci v utorok 19. júna 2018 navštívili Bratislavu. Dôvodom neboli iba historické krásy nášho hlavného mesta či spoločné nezabudnuteľné zážitky z posledného výletu na základnej škole. Hlavným dôvodom bola účasť na vyhodnotení celoslovenskej súťaže.

  Viktória Krempaská, žiačka 9. ročníka, sa totižto umiestnila v bronzovom pásme celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok, ktorej vyhlasovateľom je ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom pod záštitou predsedu vlády SR.

 • Milí rodičia,

  ako už isto mnohí viete, naša škola uspela v projekte Záhrada, ktorá učí. Do projektu sa prihlásilo 66 škôl a na základe motivačného listu sme boli vybratí medzi 7 škôl, ktoré v roku 2018 rozšíria rady škôl so záhradou, ktorá učí. Týmto úspechom sme pre školu získali finančnú podporu, za ktorú nakúpime potrebný materiál – drevené hranoly, železo, náradie ...

  Pri pretváraní záhrady však budeme potrebovať pomoc Vás rodičov. Preto si Vás dovoľujeme pozvať na „Brigádu v areáli školy“, ktorá sa uskutoční dňa 23.06.2018 od 9.00 h pri ZŠ Vrbov. Budeme veľmi vďační za každý pár rúk ( rodič – žiak), ktoré nám pomôžu zrealizovať všetko, čo sme si v rámci akcie naplánovali.

 • Dátum 1. jún patrí tradične tým najmladším členom našej spoločnosti - deťom. Príjemná atmosféra, skvelá nálada a bohatý program plný hier, smiechu, zábavy, tak možno stručne charakterizovať športovo-zábavný deň pre deti, ktorý si pre ne pripravili ich starší spolužiaci a pani učiteľky. Verím, že na dnešnej udalosti si deti takéto chvíle so svojimi spolužiakmi dostatočne užili.

 • V rámci predmetu Regionálny dejepis sa žiaci 7. ročníka v dňoch 30. – 31. 5. 2018 zúčastnili dejepisnej exkurzie s názvom „Naprieč Spišom“. Žiaci sa oboznámili nielen s kultúrnymi, historickými, ale aj prírodnými pamiatkami regiónu Spiš. Išlo o multipredmetovú exkurziu, pretože sa nezaoberali len dejepisom, ale nahliadli aj do predmetov: geografie, občianskej náuky, matematiky, fyziky, či chémie.

  Cesta za poznaním Spiša sa začala už odchodom autobusu z obce Vrbov. Žiaci prechádzali mestami a obcami, o ktorých sa mnoho zaujímavého z histórie dozvedeli. Pozorovali aj prírodné krásy, ktoré sa tiahli nielen regiónom Spiš, ale aj regiónom Šariš, v ktorom sa na chvíľu ocitli.

 • Miestny spolok SČK vo Vrbove v spolupráci s našou Základnou školou vyhlásil v apríli výtvarnú súťaž pod názvom - Od zdravia k Červenému krížu . Do súťaže sa zapojilo viac ako 70 žiakov. Výtvarné práce boli veľmi pekné, zaujímavé a bolo veľmi ťažké vybrať z nich to najlepšie. Dňa 22.5. 2018 sa preto zišla odborná porota, ktorá hlasovaním vybrala tieto práce: viac na uvedenom odkaze

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria