Navigácia

Novinky

 • 26. 2. 2018

  Posledný deň vyučovania: 23. február (piatok) 2018

  Termín prázdnin: 26. február (pondelok) - 2. marec (piatok) 2018

  Začiatok vyučovania: 5. marec (pondelok) 2018

 • Vyhodnotenie

  Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili celoslovenskej vedomostnej súťaže VŠETKOVEDKO, ktorá je určená pre všetky zvedavé deti, ktoré si chcú otestovať svoje všeobecné vedomosti. VŠETKOVEDKO kladie deťom otázky zo všetkých oblasti, s ktorými sa doteraz stretli - slovenský jazyk, anglický jazyk, matematika, prírodoveda, vlastiveda, hudobná, výtvarná, dopravná a informatická výchova.

  Diplom s titulom Všetkovedkov učeň získali všetci naši účastníci, no čo nás najviac teší, že v tomto roku máme aj významné umiestnenie v kategórii pre tretí ročník v podobe 49. miesta, ktoré patrí žiakovi Tomášovi Budzákovi. Bol ocenený dvoma titulmi Všetkovedko a Všetkovedko školy a zaradil sa medzi 30% najúspešnejších žiakov na Slovensku.

 • 9. 2. 2018

  Karneval je krásna chvíľa, muzika nám vyhráva, z dievčatka sa stane víla, motýľ, hviezda, púpava.....

  S Fašiangami, obdobím veselosti sa rozlúčili aj žiaci tunajšej základnej školy.

  Telocvičňa základnej školy sa akoby šibnutím čarovného prútika premenila na rozprávkové kráľovstvo. V rytme rezkej hudby tancovalo množstvo zaujímavých masiek, preto bolo veru

  pre porotu veľmi ťažké vybrať tú najkrajšiu. Kým porota vyberala, deti si zasúťažili v rôznych aktivitách: hod loptičkou na cieľ, vytváranie retiazok z céčok....

 • 7. 2. 2018

  Hviezdoslavov Kubín pozná vari každý z nás. Poézia, próza, každý deň zas a znova. Príprava na najstaršiu a najprestížnejšiu súťaž v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku je niekedy naozaj náročná. Hlavne ak máme nájsť niečo vhodné, niečo nové, niečo zaujímavé.

  Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  Naša škola zorganizovala školské kolo 7. februára 2018, pričom boli recitátori rozdelení do 3 súťažných kategórií: I. kategória (2.-4. ročník), II. kategória (5.-6. ročník) a III. kategória (7.-9. ročník).

 • 2. 2. 2018

  Polročné prázdniny

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin je 1. februára 2018 (štvrtok).

  Termín prázdnin je 2. februára 2018 (piatok).

  Začiatok vyučovania po prázdninách je 5. februára 2018 (pondelok).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria