Navigácia

Novinky

 • Oznam

  Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutoční 3. septembra 2018

  7.45 hod. - svätá omša v rímskokatolíckom kostole sv. Serváca

  9.00 hod. - slávnostné otvorenie v priestoroch ZŠ Vrbov

  ŠKD - od 4. septembra 2018

 • Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

  V uvedenom dokumente si môžete pozrieť ďalšie informácie ohľadom prázdnin, organizácie vyučovania a prestávok.

 • Hurááá letnééé prázdniny...

  Letné prázdniny začínajú 1. júla a končia 31. augusta 2018.

  Nový šk. rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.

  Nástup do školy: 3. septembra (pondelok) 2018.

  Vedenie školy všetkým žiakom a zamestnancom školy praje krásne, slnečné prežitie letných prázdnin.

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2017/2018

  Prišiel posledný júnový deň a s ním aj záver školského roka. Pre niekoho bol náročný, pre niekoho menej. Nastal čas zhodnotiť naše celoročné snaženie. Každý z nás sa dnes mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte pracovať.

  Žiaci sa zhromaždili na dolnej chodbe, kde sa slova ujala pani riaditeľka školy Mgr. Patrícia Balážová, ktorá sa s nami rozlúčila a zároveň poďakovala všetkým zamestnancom školy, zvlášť pedagógom a žiakom za úspechy a aktivity počas školského roka. Slova sa ujala aj pani starostka obce Mgr. Tatiana Faltinová, ktorá tiež ocenila úsilie a úspechy žiakov, pedagógov a zamestnancov školy.

 • Štvrtáci v MŠ

  Porozumenie textu, hlavne učebného textu, je dôležitou podmienkou „vstupu“ žiaka do učiva. Učenie sa nie je zmysluplné a nie je efektívne, keď v ňom chýba porozumenie. Čítanie s porozumením však nie je len nástrojom osvojovania si učiva, ale aj základom chápania. Keďže text prináša nové informácie, núti ho myslieť, uvažovať, formuje jeho hodnoty a ovplyvňuje postoje k svetu...

  Ani naši žiaci nezaostávajú v zlepšovaní si čitateľských zručností. Aj tento šk. rok chodili štvrtáci do materskej školy čítať rozprávky pred spaním budúcim prvákom.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria