Navigácia

Novinky

 • 19. 5. 2017

  Hlavným poslaním výchovno-vzdelávacej práce učiteľa v oblasti výučby obsahu Ochrana človeka a prírody je, aby si žiaci osvojili stanovené vedomosti, zdokonalili a upevnili zručnosti, návyky a vlastnosti. Počas organizovania účelových cvičení si žiaci v ZŠ osvojujú základné zásady, zručnosti ochrany proti možnému ohrozeniu, proti účinkom nebezpečných látok, získavajú vedomosti a informácie, ktoré sú spojené so záchranou života a ochranou zdravia, s poskytovaním prvej pomoci a na orientáciu v teréne.

 • 16. 5. 2017

  Triedne stretnutie KRPŠ

  Pozývame Vás na triedne stretnutie KRPŠ dňa 16. mája 2017 (utorok) od 15:30 do 17:30 hod

 • 11. 5. 2017

  Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám. Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 14. mája.

  Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň.

 • 4. 5. 2017

  Florbal je jedným z troch najrýchlejšie sa rozvíjajúcich športov súčasnosti.

   

  4. mája 2017 sme sa zúčastnili krajského kola vo florbale žiačok základných škôl.

  Usporiadateľom bolo krajské športové centrum Prešov.

 • 5. 5. 2017

  V programe projektu ZELENÁ ŠKOLA bol jeden z bodov zber papiera v šk. roku 2016/2017.

  Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom, starým rodičom, ktorí sa zapojili do zberu starého papiera a pomohli tým našej prírode.

   

   

   

  A tu sú výsledky:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola VRBOV
  Vrbov 266, 059 72 Vrbov
 • +421 052 45 921 30

  0911928388

Fotogaléria